Hjälmfästen

Hjälmfästen kan monteras på nära nog alla slags hjälmar, cykelhjälm, skogs eller arbetshjälm, endurohjälm etc. Fäste finns också till cykelstyre.

Lampan kan störa radiomottagning.