Garanti

3 års garanti

Under garantitiden åtar sig LEDX att svara för varans funktion. Garantin gäller inte vid: olyckshändelse, vanvård, överspänning/åska, onormal användning eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar.  För batterier gäller 3 års garanti med en självrisk på 1/3 av priset för ett nytt batteri efter 12 mån, samt 2/3 av priset för ett nytt batteri efter 24 mån

Var noggrann med din köpehandling, det är din garantisedel. Vara med garantifel repareras. Om reparation anses olönsam, kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion/prestanda. För juridiska personer gäller endast av tillverkaren angiven garanti, se produktens förpackning eller manual.

3 års reklamationsrätt

Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara 3 år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Reklamation

En reklamation gör du enklast med hjälp av vårt reklamationsformulär som du hittar här. Om felet inte kan avhjälpas på annat sätt än att du måste skicka tillbaka varan, kommer vi överens om hur returen ska gå tillväga. Vi betalar för frakten tillbaka till dig. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Garantiservice

Normalt förfarande vid garantireklamation är reparation. Normal reparationstid är 1-2 veckor. Om inget fel konstateras av vår serviceverkstad, kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras dig.