Garanti

3 års garanti

I garantiperioden forplikter LEDX seg til å være ansvarlig for produktets funksjon. Garantien gjelder ikke i tilfelle: ulykke, forsømmelse, overspenning/lyn, unormal bruk eller manglende overholdelse av vedlikeholds- og serviceinstruksjoner. Batterier dekkes av 3 års garanti med en egenandel på 1/3 av prisen på et nytt batteri etter 12 måneder, og 2/3 av prisen på et nytt batteri etter 24 måneder.

Vær nøye med kjøpsdokumentet ditt, det er garantibeviset ditt. Varer med garantidefekter vil bli reparert. Hvis reparasjon anses som ulønnsomt, kan produktet erstattes av et annet produkt med tilsvarende funksjon/ytelse. For juridiske personer gjelder kun den garantien som er angitt av produsenten, se produktets emballasje eller bruksanvisning.

3 års garanti

I henhold til forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen for et produkt 3 år. For å kunne påberope deg reklamasjonsretten må du som kunde bevise at mangelen ved produktet eksisterte på kjøpstidspunktet. Dette må gjøres innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Klager

Den enkleste måten å reklamere på er å bruke reklamasjonsskjemaet vårt, som du finner her. Hvis feilen ikke kan avhjelpes på noen annen måte enn ved å returnere varene, blir vi enige om hvordan vi skal gå frem med returen. Vi betaler for frakten tilbake til deg. Reklamasjon må skje innen rimelig tid fra feilen ble oppdaget.

Garantiservice

Den normale prosedyren for et garantikrav er reparasjon. Normal reparasjonstid er 1-2 uker. Hvis vårt servicesenter ikke finner noen feil, kan du bli belastet med et undersøkelsesgebyr og returfrakt.